Visie

De visie van Van Eck Security Consultancy (ESC) bestaat uit het geven van inhoud aan de woorden: onafhankelijk, breed deskundig en integer.

ESC is een absoluut onafhankelijk adviesbureau voor riskmanagement, dat volgens vooraf vastgelegde afspraken de belangen van haar opdrachtgevers behartigt. ESC staat borg voor een brede materiedeskundigheid, maatwerk, integriteit en snelheid.

De onafhankelijke positie die ESC in de markt inneemt waarborgt het behartigen van de belangen van de opdrachtgevers. ESC heeft geen relatie met leverende bedrijven en leverende bedrijven hebben geen invloed op de bedrijfsvoering van ESC.

Onder diensten zijn de activiteiten van ESC opgenomen waaruit de brede materiedeskundigheid blijkt. Van beleid tot implementatie, van nieuwbouwprojecten tot interim management, van analyse tot handhaving.

ESC kan invulling geven aan de gehele keten van riskmanagement. Van het zijn van architect van veiligheid en beveiliging tot het zijn van makelaar en beheerder. Dit geldt voor zowel bestaande situaties als voor nieuwe omgevingen. Onder projecten is een niet limitatief overzicht gegeven van gerealiseerde opdrachten wat een representatief beeld geeft van de diversiteit in aard en omvang van de opdrachten.

ESC heeft een gerespecteerde naam in de markt en staat bekend om haar integriteit. Gelet op de aard van de activiteiten is vertrouwelijk een voorwaarde. Om die reden wordt op deze site niet ingegaan op specifieke kenmerken en resultaten van opdrachten die zijn uitgevoerd.

ESC heeft aangetoond van toegevoegde waarde te zijn. Dit wordt bereikt door “out of the box” te denken waar het de inrichting van veiligheid en beveiliging betreft, van beleid tot en met de uitvoering. Afstand nemen van het traditionele denken levert bij veel opdrachtgevers een meer in balans zijnde veiligheid en beveiliging op, onder vermelding dat die nieuwe zienswijzen op veiligheid en beveiliging in veel situaties zijn gerealiseerd tegen structureel lagere kosten.

© Copyright - van Eck Security Consultancy by ELK it services