Projecten

Op hoofdlijnen wordt een beeld gegeven van de door ESC gerealiseerde projecten.

Uit de aard van de activiteiten van ESC is het noodzakelijk vertrouwelijk met de gegevens over de projecten om te gaan. Om die reden worden geen details genoemd. Volstaan wordt met het tonen van logo’s van opdrachtgevers voor wie opdrachten zijn uitgevoerd.

Hoewel een verdere opdeling mogelijk is, wordt volstaan met het in de volgende categorieën onderbrengen van de projecten:

  • profit;
  • non-profit;
  • overheid.

In een persoonlijk gesprek is het mogelijk aanvullende informatie te verstrekken, waarbij ESC zich het recht voorbehoud om in het belang van de bescherming van opdrachtgevers geclassificeerde informatie niet te verstrekking.

Profit: Booking.com

Profit: Deerns Raadgevende Ingenieurs

Non-Profit: Maasstad Ziekenhuis

Overheid: Gemeente Den Haag

Profit: Europees hoofdkantoor Nike Hilversum

Non-profit: Het Noordbrabants Museum

Overheid: UWV en voorheen GAK en voorheen CWI/Arbeidsvoorziening

Profit: DNV-GL

Non-Profit: PGGM Zeist

Overheid: Ambassade van Turkije

Profit: Bilfinger

Advisering noodprocedures energievoorziening.

Non-Profit: Rozet Arnhem

Verzamelgebouw bibliotheek, volksuniversiteit, kunstbedrijf, erfgoedcentrum, kunstuitleen, restaurant.
Integraal projectmanagement beveiliging en veiligheid.

Overheid: Deutsche internationale Schule Den Haag

Profit: Van Oord Marine Ingenuity

Non-Profit: Mesos Ziekenhuizen

Overheid: Rechtbank Amsterdam

Profit: Achmea

Non-Profit: Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch

Overheid: Gemeente Noordoostpolder

Profit: Hoofdkantoor Ahold Amsterdam

Non-Profit: Mauritshuis

Overheid: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

Profit: Artona

Non-Profit: Paleis Het Loo

Overheid: Ministerie VROM

Profit: Daimler Chrysler

Non-Profit: Residenties Drechtstreek

Overheid: Provinciehuis Friesland Leeuwarden

Profit: Ernst & Young

Non-Profit: VUmc

Overheid: Provinciehuis Gelderland Arnhem

Profit: Hoofdkantoor Fugro Leidschendam

Non-Profit: Dordrechts Museum

Overheid: Stadhuis Rotterdam

Profit: Hoofdkantoor Intrum Justitia Den Haag

Non-Profit: Kamer van Koophandel Amersfoort

Overheid: Stadhuis Zoetermeer

Profit: Getronics

Non-Profit: Museum Mesdag Den Haag

Profit: ISPC Nederland en België

Slide Content goes here

Non-Profit: Hoofdkantoor NS Betuweroute Utrecht

Profit: Rabobank Nederland Utrecht

Non-Profit: Rijksmuseum Amsterdam

Profit: Shell opleidingscentrum en laboratoria Rijswijk

Non-Profit: Universiteit van Amsterdam

Profit: TÜV Rheinland Apeldoorn

Non-Profit: Waterschap Friesland

Profit: Van der Giessen-de Noort

Non-Profit: NS Facility Services